Howest lerarenopleiding

Deze website is in volle ontwikkeling. Elke week kan er iets bijkomen of kan er iets veranderen aan de lay-out.

Onderstaande beelden zijn gemaakt ter ondersteuning van de docenten en studenten van Howest om meer beweging te stimuleren in de klascontext en het lang stil zitten te onderbreken.

De energizers zijn gemaakt door en voor studenten van de lerarenopleiding. Deze worden besproken en worden gebruikt als case doorheen het opleidingsproces. 

Vital Schools Presentaties

PPT deel 1 - noodzaak van vital schools

PPT deel 2 - de invalshoeken


Stappenplan good practices, handleiding filmen GoPro

A100 klasopstellingen

Vital Schools Classrooms

C202

C205

E202

A100

Tips voor beweegtussendoortjes

Chrome plugin: break timer

Deze plugin helpt je eraan herinneren om na 30 min even recht te staan. Instellingen zijn gemakkelijk aan te passen.

PPT slide

Gebruik deze slide om in je ppt te verwerken, zodat je er aan denkt om een energizer te doen. Geef dit een goede plaats in je lesopbouw.

Checklist 

Gebruik deze checklist om te screenen of je energizer aangepast is aan jouw klascontext. Het helpt je nadenken over goede bondige instructie en afspraken..

Energizers gemaakt door en met studenten

Aftelrace

1 lln staat vooraan de klas en telt af, andere lln moeten hem aanraken en op een andere lege stoel opnieuw gaan neerzitten. Val je af, blijf je even vooraan in de klas staan.

Dokter knobbel

1 lln gaat buiten de klas. Andere lln houden elkaars handen vast en maken een knobbel.

Vraagstelling

1 lln staat vooraan de klas en stelt een vraag, kan je "ja" antwoorden op de vraag, dan moet je wisselen van plaats met medeleerlingen die eveneens "ja" kunnen antwoorden.

Kleur en lichaamsdeel

1 lln zegt het lichaamsdeel en een kleur dat je moet aanraken.

Stoelen Race

2 rijen waarbij de lln op hun stoel staan. de eerste stoel moet doorgegeven worden om zo op te kunnen schuiven en als eerste met de groep te eindigen.

1-2-3 piano met letters

1 lln staat vooraan de klas en telt af, lln verplaatsen voorwaarts en moeten stilstaan op 3 en een letter uitbeelden.

Uitbeelden van een sporttechniek

Elke ll beeldt 1 sporttechniek uit en de anderen doen dit na.

Haasje over

In de gang haasje over springen.

Wie is de leider?

1 lln moet raden wie de leider van de beweging is. De leider start de eweging en de klas volgt deze aaneenschakelingen van bewegingen.

Just dance


Onze partners

Copyright © All Rights Reserved