Home

WETENSCHAPSBATTLE

We staan in de finale van de wetenschapsbattle!


Gert legt op een eenvoudige manier uit aan duizend leerlingen waar vital schools voor staat en waarom het belangrijk is om te bewegen in de klas en minder lang stil te zitten.

ONS PROJECT

Hoe kunnen we binnen het bestaande bewegingsbeleid van de school, 'vitale' en duurzame acties ontwikkelen die ‘minder lang stilzitten en meer bewegen’ stimuleren binnen de klascontext?


De vernieuwde Vlaamse gezondheidsaanbevelingen voor sedentair gedrag en lichaamsbeweging  pleiten voor een gezonde mix van zitten, staan en bewegen, elke dag.* 

Recent onderzoek toont echter aan dat een groot deel van de jongeren te lang zit en onvoldoende beweegt. Daarenboven is er nood aan good practices om ‘minder lang stilzitten en meer beweging’ te stimuleren binnen de klascontext.


*Vlaams Instituut Gezond Leven, 2017.

Timeline

Opstart traject

pilootscholen

Disseminatie

Vital Schools

Februari 2019

September 2019

Januari
2020

Januari
2021

Augustus
2021

Literatuurstudie +
Testcase lerarenopleiding Howest

Testfase pilootscholen

Studiedag