EdHub


Edhub

 

EdHub is het synoniem voor een ontwerpmethode voor lessen en een bijhorende experimenteerruimte die werd op- en ingericht ikv het gelijknamige PWO. Dit PWO werd opgestart in 2017 in de schoot van de Educatieve Bachelor Secundair onderwijs. De concrete aanleiding waren de vele vragen van secundaire scholen om hen te helpen bij het integreren van educatieve technologie in de lessen enerzijds en de vaststelling dat de eigen studenten te weinig experimenteerruimte (letterlijk en figuurlijk) kregen in de stagescholen.  

 

We stelden vast dat secundaire scholen vaak investeerden in ofwel technologie ofwel in ruimte/infrastructuur en daarbij het noodzakelijke samenspel tussen didactiek-technologie- ruimte uit het oog verloren. EdHub wil daarom helpen de kloof tussen wat bestaat aan technologische toepassingen en de onderwijspraktijk te overbruggen en heeft een ruimte gecreëerd voor werkveld en studenten om hiermee te experimenteren. De focus wordt daarbij niet enkel gelegd op het leren werken met ICT of op toolgerichte workshops, maar wel op de samenhang van een grondig uitgewerkt didactisch kader, een flexibele en inspirerende omgeving/ruimte en laagdrempelige technologische aanpassingen aan deze ruimte en didactiek. Het EdHub-lokaal is ingericht als experimenteerruimte voor de studenten, lectoren en het werkveld. Je kan er o.a. aan de slag met screen-sharing, 360° camera’s, pocket-beamers, VR, greenkey, streaming of opnames… 

 

EdHub helpt je om na te gaan hoe je met minimale ingrepen in de context of het leerproces een grotere leerwinst kan bereiken. We focussen op binnenklasdifferentiatie en gaan na hoe de drie aangehaalde pijlers – ruimte, didactiek, ICT – leerkrachten kunnen faciliteren bij het aanpassen van hun bestaande praktijk. 

 

Wat heeft EdHub jullie te bieden? 

- didactische ondersteuning 

- ondersteuning en knowhow in verband met educatieve technologie 

- expertise in de vertaalslag van projecten en onderzoeken naar het secundair onderwijs  

 

Heb je vragen, interessante links met eigen projecten, onderzoeken, bachelorproeven … neem gerust contact op met edhub@howest.be (Rina Dauwens en Basiel Bonne) of neem een kijkje op Howest EdHub om de laatste realisaties en plannen te raadplegen.