Participatie

 PARTICIPATIE

Alles begint dus met de juiste kennis (mee weten). 

Gezond leven formuleert succesfactoren voor een bewegingsbeleid. Wij gingen aan de slag met het onderdeel educatie (mee weten) om zo de betrokkenheid en de kennis van een bewegingsbeleid te verhogen bij de leerlingen in onze pilootscholen (lager en SO) en de lerarenopleiding. 

Wij lieten ons inspireren door wat Gezond Leven reeds ter beschikking stelt.

Afhankelijk van de beschikbare tijd in de pilootschool kozen we  om een les, een dag of een project(week) hieraan te besteden.

Enthousiasme gegarandeerd!

Vital Schools Presentaties

In onderstaande presentatie hebben wij kennis gebundeld over de noodzaak van meer bewegen en minder lang stil zitten. 

Deze presentatie kan gebruikt worden als inspiratie om een les te geven aan jouw specifieke doelgroep of om de collega's bewust te maken van de noodzaak.

PPT 1 - de noodzaak van vital schools -

Ingesproken video - deel 1

PPT 1 - de noodzaak van vital schools -

Ingesproken video - deel 2

PPT 1 - de noodzaak van vital schools -

Powerpointpresentatie

PPT 1 - de noodzaak van vital schools -

de ondersteunende filmpjes uit de presentatie

Een participatieles

In Middenschool Bredene kozen ze ervoor om aan het begin van het schooljaar aan elke klas een les te geven over de noodzaak van beweging.


Deze les werd gegeven door de leerkracht LO, tijdens de introductiedagen.


De leerlingen brachten hun eigen beweeggedrag in kaart en kregen kennis over de voordelen van bewegen en de nadelen van sedentair gedrag.


Hier ligt de focus voornamelijk op het "mee weten".

Een participatiedag

Een andere mogelijkheid om de leerlingen een dag te laten werken rond het thema van sedenatair gedrag.


We starten met kennis doorgeven en laten hen daarna meedenken over mogelijke acties op jullie school. Gegarandeerd komen de leerlingen af met voorstellen waar wij als leerkracht niet niet aan hebben gedacht.


Laat hen op het einde van de dag hun ideën  aan elkaar  voorstellen. Laat iedereen mee beslissen welk voorstel haalbaar is en welk voorstel we gaan uitvoeren.


DAGPLANNING

DEEL 3 - zittest

DEEL 1 - teaser

DEEL 3 - kennis

DEEL 2 - bevraging

DEEL 4 - brainstorm

Een participatieproject

In de lagere school leren de kinderen de bewegingsdriehoek te vertalen naar herkenbare activiteiten.

Aan de hand van een beweegdagboek noteerden de kinderen de verschillende momenten van de dag in de juiste zones. Ze stonden stil bij welke momenten ze zitten en welke momenten ze laag, gematigd of hoog intensief bewegen.

Aan de hand van een (mechanische) stappenteller meten ze ook hoeveel stappen ze per schooldag zetten. Op het einde van de week bekijken ze hun resultaten en denken ze na welke acties ze kunnen ondernemen om het lange stilzitten te doorbreken en meer te bewegen doorheen de schooldag.

De tweede week is er een stappenteller-competitie waarbij twee heterogene teams het tegen elkaar opnemen om samen zoveel mogelijk stappen te zetten. Nadien bekijken we welke acties we kunnen behouden. Het resultaat is dat jonge kinderen goed kunnen benoemen welke dagelijkse activiteiten in welke zone horen en weten ze wat ze hier aan kunnen doen. De bewegingsdriehoek is echt doorleefd.

ACTIVITEIT

1

ACTIVITEIT

2

ACTIVITEIT

3

ACTIVITEIT

4

ACTIVITEIT

5